Bộ Công thương: Methanol rất đắt, không ai pha vào rượu Vận chuyển hàng đi Ấn Độ Angola Anh Nhập hàng từ Ấn Độ Anh Bỉ Bộ Công thương: Methanol rất đắt, không ai pha vào rượu

Bộ Y tế nhận định có tình trạng pha cồn công nghiệp thành rượu, tuy nhiên đại diện Bộ Công thương cho rằng methanol nhập khẩu rất đắt, không ai pha.


Bộ Công thương: Methanol rất đắt, không ai pha vào rượu Vận chuyển hàng đi Ấn Độ Angola Anh Nhập hàng từ Ấn Độ Anh Bỉ Bộ Công thương: Methanol rất đắt, không ai pha vào rượu

Có thể bạn quan tâm:
công ty chuyển phát nhanh
chuyển phát nhanh
http://www.anhtan.com/
http://www.hamiviexpress.com/

Bộ Công thương: Methanol rất đắt, không ai pha vào rượu Vận chuyển hàng đi Ấn Độ Angola Anh Nhập hàng từ Ấn Độ Anh Bỉ Bộ Công thương: Methanol rất đắt, không ai pha vào rượu